Kalsifisering av hjerteventilen

Etter hvert som antall kirurgiske inngrep på aortaklappen øker hos pasienter eldre enn 60 år, økte antallet pasienter diagnostisert med aterosklerotisk og degenerativ (aldersventilfeil) betydelig. De fleste tilfeller av aorta-stenose hos voksne skyldes en degenerativ-kalsifiseringsprosess som forårsaker immobilisering av aorta-ventilens cusps. En kalsjonsskader begynner på bladets basis og strekker seg i retning av sin frie kant, noe som til slutt forårsaker en reduksjon i ventilens funksjonelle område, muligens uten vedheft sammen med passende kommisjon.

I de senere år har likheten av prosessene som er funnet i hjertet hos pasienter med senil (alder) forkalkning av aortaklappen og osteogeneseprosessene blitt diskutert aktivt. I denne sonen begynner mobil infiltrering å intensivere ved aktivering på stedet av T-lymfocytt-lesjoner, som produserer interferon gamma. På membranene av fibroblaster i ventilene uttrykkes HLA-DR-antigenet, hvilket fører til en signifikant økning i syntesen av kollagen, den ekstracellulære matrisen, samt syntesen av markører av glatte muskelceller, alfa-actin og desmin. I fremtiden syntetiserer makrofager osteopontin i ventiler, som regulerer bevegelses- og kalsifiseringsprosessene (I.V. Yegorov).

Vanskeligheten ved tidlig diagnose av forkalkning og tilhørende aorta-ventiler er at i noen pasienter forblir selv kritisk aortastensose asymptomatisk i lang tid, mens i andre forårsaker en moderat ventilsykdom kliniske manifestasjoner. Systolisk støy kan høres med en liten forkalkning av ventiler, og med alvorlig stenose. Det er viktig at en stor andel pasienter med degenerative lesjoner, og fremfor alt med aortastensose, er over 65 år, hvor det kliniske bildet av hjertesykdom endres på grunn av samtidig hjertesykdom, hypertensjon og andre sykdommer. Et viktig problem, spesielt hos eldre pasienter og kvinner med aorta-stenose på grunn av forkalkning, er utviklingen av overdreven LV-myokardial hypertrofi (mer enn nødvendig for å motvirke høyt trykk), som er forbundet med høy perioperativ morbiditet og dødelighet.
Kalkulering av den fibrøse ringen i mitralventilen er en kronisk degenerativ prosess, som vanligvis oppdages hos eldre og, ifølge litteraturen, ofte påvirker kvinner.

Denne prosessen fører vanligvis ikke til alvorlig dysfunksjon av ventilen, men i noen pasienter utvikler mitral regurgitasjon sjelden - stenose. I noen av de alvorligste tilfellene kan kalsifisering spredes til LV-myokardiet. Ifølge en rekke forfattere er intramyokardiell fordeling av forkalkning karakteristisk for pasienter med nedsatt kalsiummetabolisme. Slike endringer er funnet hos pasienter med kronisk nyresvikt, først og fremst behandling med programmert hemodialyse. Spesifikk for CRF-faktorer som kan hemme funksjonen av hjertet, er anemi, tilstedeværelsen av en arteriovenøs fistel (AVF), sykdommer i elektrolyttsammensetning av blod, sekundær hyperparatyreoidisme, hyperfosfatemi, hyperhomocysteinemi og laboratoriemarkører for kronisk inflammasjon (økning i nivået av C-reaktivt protein (CRP), hypoalbuminemi, og t. d.).

En faktor i utviklingen av hjertekalsifisering hos pasienter med terminal CRF er først og fremst en ubalanse mellom serumkalsium og uorganisk fosfatkonsentrasjon, som igjen er forbundet med et kompleks av faktorer, inkludert parathyroidpatologi hos pasienter som gjennomgår hemodialyse. Det er viktig at kalsifisering av hjertets strukturer hos pasienter med nyresykdom i sluttstadiet ikke bare fører til dannelse av ventildefekter med samtidig hemodynamisk forandring. Det er tegn på at denne tilstanden er forbundet med økt risiko for tromboemboliske komplikasjoner hos pasienter på programmert hemodialyse.

Kalkningen av den fibrøse ringen i mitralventilen korrelerer også med kjente risikofaktorer for aterosklerose, som alder, diabetes mellitus, arteriell hypertensjon og hyperlipidemi. Videre, på grunnlag av patofysiologiske studier, utført hovedsakelig på 80-tallet. XX århundre., Ble fremført teorien om at forkalkningen av den fibrøse ring av mitralventilen er en form for aterosklerose. For eksempel, i studier av Fink N. et al. det var mulig å bekrefte at hos patienter med forkalkning av den fibrøse ring av mitralventilen, er ateromatos av aorta mer vanlig. I tillegg ble det funnet en korrelasjon mellom omfanget av skade på valvulærapparatet og tykkelsen av den atheromatiske plakk i karet. Hos pasienter med forkalkning av den fibrøse ring i mitralventilen, blir det ofte oppdaget stenos av karoten, koronar og perifere arterier. Det antas således at pasienter med forkalkning av den fibrøse ring i mitralventilen representerer en gruppe av økt risiko for stenosering av vaskulær atheromatose.

Tidlige studier bekreftet tilstedeværelsen av en forbindelse mellom aorta-ventilkalsifisering og hyperlipidemi, samt tilstedeværelsen av atheromlignende plaketter som inneholder atherogene lipoproteiner og inflammatoriske celler i de kalsinerte ventilsteder.

For tiden er vi nødt til å si at anbefalingene for behandling av pasienter med asymptomatisk forkalkning og aortaventilstenose ikke har medisinbehandling.

Gitt det faktum at patologien til degenerative ventilsykdommer har mange egenskaper som ligner på atherosklerose, ble store forhåpninger lagt på muligheten for å bruke statiner for å redusere sykdomsprogresjonen.

I en rekke små, åpne kilder har statinbehandling redusert progresjonen av aortakalsifisering. Den første var positive resultater i dyreforsøk. I forsøket med kaniner induserte hyperkolesterolemi aterosklerotisk proliferasjon i strukturer av aortaklappen med transformasjon i en osteoblast-fenotype. Inhibering av denne prosessen ble også demonstrert mot bruk av atorvastatin. Deretter ble det kliniske data. Rosenhek et al. 211 pasienter med aortastensose ble undersøkt (alder 70 ± 10 år, topphastighet på AA> 2,5 m / s, ventilåpningsområde 0,84 ± 0,23 cm2, gjennomsnittlig ventilgradient 42 ± 19 mm Hg). Den hemodynamiske utviklingen av valvulær sykdom i henhold til Doppler-EchoCG var signifikant mindre uttalt hos gruppen pasienter som fikk statiner (0,10 + 0,41 m / s per år) sammenlignet med ubehandlede pasienter (0,39 ± 0,42 m / s per år).

I RAAVE studie (Rosuvastatin påvirker aortaklaffareal EndotheliumDerived) 121 pasienter (gjennomsnittsalder 73,7 ± 8,9 år, 57 menn og 64 kvinner) med asymptomatisk aortastenose (midlere område 1,23 cm2 AK) og er tilordnet hyperkolesterolemi rosuvastatin 20 mg / dag. Rosuvastatin-administrasjonen ble ledsaget av en nedgang i progresjonen av aortastensose. I observasjonsperioden, som var 73 ± 24 uker, var økningen i toppgradienten i gruppen av pasienter som ikke fikk statiner 7,57 + 9,62 mm Hg. Art. per år, og i gruppen rosuvastatin - 2,13 ± 12,91 mm. Hg. Art., P = 0,010.
De oppnådde positive resultatene ble et incitament til å gjennomføre ganske store kliniske studier. Imidlertid viste sistnevnte ikke en signifikant reduksjon i sykdomsprogresjonen mot bakgrunnen av bruk av statiner.

I en prospektiv, multisenter, placebokontrollert studie SALTIRE (skotsk aortastenose og lipidsenkende Trial, Impact på regresjon) 155 pasienter med alvorlig calcific aortastenose (gjennomsnittlig området 1,03 cm2 AC) ble randomisert til atorvastatin (80 mg / dag) og placebo. Dessverre hadde atorvastatin i løpet av 25 måneders oppfølging ingen signifikant effekt på progresjonsgraden av ventilsykdom.

Den største tiden multi prospektiv studie HAV (simvastatin og ezetimib aortastenose) 1873 asymptomatiske pasienter med mild og moderat aortastenose (gjennomsnittlig maksimal hastighet ved AK 3,1 m / s, gjennomsnittlig fadient 23 mm Hg. V., Peak gradient 40 mmHg, gjennomsnittlig område av AK-åpningen er 1,27 cm2) og fraværet av andre indikasjoner for lipidsenkende terapi ble randomisert til behandlingsgrupper (simvastatin 40 mg / dag + ezetimibe 10 mg / dag) og placebo.

Gjennomsnittlig alder av pasienter som inkluderte i studien, var 68 år (39% av kvinnene, 61% av mennene). 52% av pasientene hadde hypertensjon, gjennomsnittskonsentrasjonen av kreatinin var 1,1 mg / dl. Intensiv lipidsenkende terapi for 52,2 måneder med observasjon viste ingen fordeler med hensyn til hyppigheten av hendelser assosiert med patologien av aorta ventil (ventilprotesen, sykehusinnleggelse eller død noen kardiovaskulære hendelser, CH, OR 0,97; 95% CI 0, 83-1,14; P = 0,73), sammenlignet med placebo fuppa. Det var ingen signifikante forskjeller i progresjonen av stenose (en økning i hastigheten på aortaklaven var 0,62 ± 0,61 m / s i placebogruppen og 0,61 ± 0,59 m / s i behandlingsgruppen, 95% CI 0, 06-0.05; P = 0,83).

I gruppen pasienter som fikk kombinasjonen av legemidler, ble færre intervensjoner på koronarbeinene utført i observasjonsperioden. I behandlingsgruppen ble maligne neoplasmer uventet ofte oppdaget. Den kombinerte lipidsenkende terapien i denne studien demonstrerte således ikke evnen til å redusere progresjonsgraden av kalsifisering og stenose av aortaklappen.

Således er det for øyeblikket ikke noe overbevisende klinisk bevis for at det er behov for å bruke statiner hos pasienter med ventilkalsifisering, som er tilstrekkelig til å gjøre endringer i retningslinjene for behandling av pasienter med ventrikulær hjertesykdom, ikke blitt mottatt.

Tricuspid ventilkalsifisering er en ekstremt sjelden tilstand, vanligvis oppdaget hos svært eldre pasienter.

Kalsifisering av hjerte og blodkar: forekomsten, tegn, diagnose, behandling

I alderdommen og i visse patologiske forhold akkumuleres et overskudd av kalsium i menneskekroppen, som det ikke naturlig kan fjerne. Det blir gitt ut i blodet. Som et resultat begynner kalsium å bli avsatt på veggene i blodårene, inkludert aorta. Det er en liming av veggene og ventilbladene. Denne prosessen kalles forkalkning (forkalkning, forkalkning). I tilfelle av aortisk skade gir sykdommen en direkte trussel mot en persons liv, da kalsiumoverlegg på veggene frarøver dem elastisitet.

Aorta begynner å ligne et skjøre porselenfartøy som kan sprekke fra en økt belastning. En slik faktor for denne store arterien er forhøyet trykk. Det kan når som helst bryte den skjøre veggen og forårsake øyeblikkelig død. Økningen i trykk er forårsaket av spredning av polypotiske trombotiske masser på aortaklaffene forårsaket av forkalkning, noe som fører til en innsnevring av munnen.

Eliminering av forkalkning

Aortisk forkalkning er en av årsakene til utviklingen av alvorlig sykdom - aorta stenose (AS). Spesielle metoder for medisinering av denne sykdommen er ikke. Det er nødvendig å gjennomføre et generelt styrkingskurs rettet mot forebygging av hjertesykdom (CHD) og hjertesvikt, samt eliminering av eksisterende sykdommer.

 • Behandling av mild til moderat forkalkning utføres med kalsiumantagonistpreparater med høyt innhold av magnesium. De løser med hell kalkholdige forekomster på aortas vegger. I oppløst form blir noen av dem utskilt fra kroppen, og noen absorberer benvev.
 • Legemidler er foreskrevet for å normalisere blodtrykket og opprettholde det innenfor visse grenser.
 • Stagnasjon av blod i den lille sirkelen elimineres ved å ta diuretika.
 • Når det oppstår systolisk dysfunksjon og atrieflimmer i venstre ventrikel, brukes Digoxin.
 • Alvorlige former elimineres kun ved kirurgi.
 • For behandling av aortakremering hos barn, brukes aorta ballongvalvuloplasti - en minimalt invasiv prosedyre for å utvide hjerteventilen ved å sette et kateter inn i aorta med en oppblåsningsballong på slutten (teknologien ligger nær tradisjonell angioplastikk).

Kalsinose - årsaken til aortastensose

En av de vanligste årsakene (opptil 23%) av utviklingen av hjerteventilfeil er aorta-stenose (AK). Det er forårsaket av en inflammatorisk prosess (revmatisk valvulitt) eller forkalkning. Denne sykdommen anses som en ekte stenose. Kalkning av aorta-ventilklemmer fører til degenerative forandringer i vevet. De kondenserer gradvis og blir tykkere. Overdriven lagring av kalksalter bidrar til økning av cusps langs kommisjonene, noe som resulterer i at det effektive området av aortaåpningen minker og dets ventilinsuffisiens (stenose) oppstår. Dette blir et hinder i blodstrømmen fra venstre ventrikel. Som et resultat oppstår det en nedgang i blodtrykket i overgangsområdet fra LV til aorta. Inne i ventrikkelen begynner det å stige kraftig, og i aorta-fallet faller. Som et resultat strekker det venstre ventrikulære kammeret gradvis (dilaterer), og veggene tykner (hypertrofi). Det svekker sin kontraktile funksjon og reduserer hjerteutgangen. Samtidig opplever det venstre atrium hemodynamisk overbelastning. Det går til fartøyene i lungesirkulasjonen.

Det skal bemerkes at venstre ventrikel har en kraftig kraft som kan kompensere for de negative effektene av stenose. Normal fylling med blodet er gitt av en intensiv sammentrekning av venstre atrium. Derfor utvikler mangelen i lang tid uten merkbare sirkulasjonsforstyrrelser, og pasientene har ingen symptomer.

Utvikling av aorta ventilkalsifisering

Kalsifisering av hjerteventiler er en forløper for slike sykdommer som hjertesvikt, generalisert aterosklerose, hjerneslag, hjerteinfarkt etc. Vanligvis utvikler aorta-ventilkalsifisering på bakgrunn av degenerative prosesser som oppstår i vevet forårsaket av revmatisk valvulitt. Skrumpet, sveisede kanter av ventilklemmene danner formløse kalkholdige vekster som overlapper aortaåpningen. I noen tilfeller kan kalsifiseringen finne seg i umiddelbar nærhet av venstre ventrikulærvegg, den fremre bøylen MK, partisjonen mellom ventrikkene.

 1. I begynnelsesstadiet er hyperfunksjonen i venstre ventrikkel notert. Det bidrar til fullstendig tømming. Derfor forekommer ikke dilatasjon (strekking) av hulrommet. Denne tilstanden kan vare lenge nok. Men mulighetene for hyperfunksjon er ikke ubegrensede, og neste stadium begynner.
 2. Hver gang mer og mer blod forblir i LV-hulrommet. På grunn av dette krever dens diastolske (under eksitasjon) fylling et større volum. Og ventrikelen begynner å ekspandere, det vil si at det er tynn utvidelse. Og dette fører igjen til en økning i sammentrekningen av LV.
 3. I neste stadium skjer myogen dilatasjon, forårsaket av en svekkelse av myokardiet, som er årsaken til aortainsuffisiens (stenose).

senil (topp) og bicuspid stenose (under) av aortaklappen på grunn av forkalkning

Kalsium AK detekteres under radiografi. Det er tydelig synlig på den skråformede fremspringet. På ekkokardiografi registreres forkalkning som et stort antall høyintensitets ekkoer.

Siden det er kompensasjon for aorta sirkulasjonsfeil, føler personen seg ganske sunn. Han har ingen kliniske manifestasjoner av sykdommen. Hjertefeil oppstår uventet (for pasienten) og begynner å utvikle seg raskt. Døden oppstår i gjennomsnitt 6 og et halvt år etter symptomstart. Den eneste effektive behandlingen av denne feilen er kirurgi.

Mitralventilkalsifisering

Kalsjonose er svært vanskelig å diagnostisere, siden dets kliniske manifestasjoner ligner symptomene på kardiosklerose, hypertensjon, revmatisme. Derfor blir pasienten ofte feilaktig diagnostisert, og kalsifisering fortsetter å utvikle seg, noe som fører til alvorlige hjertefeil, for eksempel mitralventilinsuffisiens eller mitralstenose.

mitral ventilkalsifisering

Pasienter klager over redusert ytelse, tretthet. De har kortpustethet, forstyrrelser i hjertets arbeid, vekslende med hyppig hjerterytme, hjertesmerter. I mange tilfeller er det hoste med blod, stemmen blir hes. Tidlig behandling av mitralventilkalsifisering, ved bruk av mitral og profylaktisk medisinering ved bruk av kommissurotomi, vil ikke bare gjenopprette hjerteaktivitet, men gir også mulighet til å lede en aktiv livsstil.

Evnen til å oppdage kalsinering av denne typen gir Doppler fargeskanning. Ved undersøkelse trekkes legen av akrocyanose og "mitral" rødme mot bakgrunnen av hudens hud. Med en full undersøkelse av pasienten blir utvidelsen av venstre atrium og dens hypertrofierte vegg diagnostisert, med små blodpropper i øret. Samtidig forblir størrelsen på venstre ventrikkel uendret. I høyre ventrikel - veggene er utvidet, med merkbar fortykkelse. Lungeårene og arterien er også utvidet.

Beregning av blodkar og dens typer

Kalkulerte plakk på arterieveggene er en av de vanligste årsakene til hjerteinfarkt og hjerneslag, på grunn av en betydelig innsnevring av lumen mellom veggene. Det forhindrer blodstrømmen fra hjertet. Dette forstyrrer sirkulasjonen av en stor sirkel, noe som fører til utilstrekkelig tilførsel av blod til myokard og hjerne, og ikke tilfredsstiller deres oksygenbehov.

Ifølge utviklingsmekanismen er vaskulær forkalkning delt inn i følgende typer:

 • Beregning er metastatisk, forårsaket av en forstyrrelse i arbeidet (sykdommer) av individuelle organer, for eksempel nyrene, kolonet etc. Hos eldre mennesker og i barndommen utvikles forkalkning fra overdreven inntak av D-vitamin. Ofte har denne type kalsifisering ingen kliniske tegn.
 • Interstitiell (universell) forkalkning eller metabolsk forkalkning. Forårsaget av kroppens økte følsomhet overfor kalsiumsalter (forkalkning). Progressiv, alvorlig sykdom.
 • Beregning dystrophic. Denne kalsifiseringen av hjertet fører til dannelsen av en "karapace of the heart" i perikarditt eller "en lungekarasje" i pleurisy, forårsaker nedsatt hjerteaktivitet og kan forårsake trombose.
 • Barn har ofte idiopatisk (medfødt) forkalkning som oppstår i hjerte- og blodkarets utviklingspatologier.

Kalkning av abdominal aorta

En abdominal aorta aneurisme kan være dødelig gjennom hele året. Noen ganger dør en person plutselig fra indre blødninger i bukhulen forårsaket av aneurysmbrudd. Årsaken til denne sykdommen er kalsifisering av abdominal aorta. Det oppdages under undersøkelsen fluoroskopi.

De viktigste symptomene på denne sykdommen er magesmerter som oppstår etter hvert måltid, noe som øker etter hvert som sykdommen utvikler seg, samt intermitterende claudikasjon.

Elimineres av kirurgi - reseksjon av aneurysmen. I fremtiden utføres prostetikk av aortaområdet.

Intrakardialkalkning

Den patologiske prosessen med kalsiumsaltavsetning på myocardets sklerotiske parietale fortykkelser og dens akkordale filamenter, cusps og ventilbaser (intrakardialkalkning) fører til en forandring i de fysisk-kjemiske egenskapene i vevet. De akkumulerer alkaliske fosfataser, som akselererer dannelsen av kalsiumsalter og bidrar til deres avsetning i nekrotiske områder. Noen ganger er intrakardialkalkning ledsaget av sjeldne og noen ganger uventede manifestasjoner, for eksempel skader på endotelet og dets ekskoriering. I noen tilfeller er det et brudd på endotelet, som forårsaker ventiltrombose.

Trombose er farlig fordi det fører til sepsis og tromboendokarditt. I medisinsk praksis, mange tilfeller der trombose fullstendig overlapper mitralringen. Staphylococcal embolisk meningitt, som nesten alltid er dødelig, kan utvikle seg på grunnlag av intrakardialkalsifisering. Med spredningen av forkalkning til store områder med ventilblad, mykner vevet og danner sakte masse på dem. Saker av valvulære tilfeller kan flytte til nærliggende myokardområder.

Det er to typer intrakardialkalsifisering:

 1. Primær (degenerativ, alder), hvis opprinnelse ikke alltid er kjent. Oftest observert med aldring av kroppen.
 2. Sekundær, forekommer mot bakgrunnen av sykdommer i kardiovaskulære og endokrine systemer, nyrer, etc.

Behandling av primærkalsifisering reduseres til forebygging av forekomsten av dystrofiske forandringer assosiert med aldring av kroppen. Ved sekundær forkalkning elimineres årsaken til dannelsen av kalkholdige vekst på veggene i blodkarene og ventilene i første omgang.

angioplastikk - en metode for å eliminere forkalkning

En vanlig metode for behandling av visse hjertesykdommer, spesielt myokardinfarkt, er ballongangioplastikk (restaurering av karetlumen ved hjelp av en oppblåsingsballong). På den måten blir kranspulsårene utvidet, klemmer og flater kalsiumvekst på veggene som overlapper hullene. Men det er ganske vanskelig å gjøre dette, siden i sylindere er det nødvendig å skape et trykk som er dobbelt så høyt som det som brukes til behandling av hjerteinfarkt. I dette tilfellet er det noen risiko, for eksempel, trykksystemet eller selve ballongen kan ikke tåle trykket økt til 25 atm. trykk og brast.

Kliniske tegn

Symptomene på intrakardialkalkning manifesterer seg ofte i de sentrale stadiene, når kalkavsetninger allerede har forårsaket vesentlige fysiologiske endringer i hjertets struktur og har ført til nedsatt blodsirkulasjon. En person føler forstyrrelser i hjerterytmen, opplever smerter i hjertet av hjertet og konstant svakhet. Han er ofte svimmel (spesielt under en plutselig forandring av stillingen). En konstant følgesvenn av forkalkning er kortpustethet. I begynnelsen avtar det i ro, men etter hvert som sykdommen utvikler seg, blir det observert selv under natts søvn. Korte faints og kortsiktig tap av bevissthet er mulige.

Hovedårsakene til forkalkning ligger i brudd på reguleringen av metabolske prosesser. Det kan skyldes hormonforstyrrelser, noe som fører til en reduksjon i produksjonen av parahormoner og kalsitonin. Dette medfører et brudd på blodets syrebasebalanse, noe som fører til at kalsiumsalter slutter å oppløse seg og i fast form bosette seg på blodkarets vegger.

Svært ofte bidrar nyresykdom (kronisk nefritt eller polycystisk), svulster og myelomsykdommer til kalsifisering. Kalkning av arteriene kan oppstå i den postoperative perioden, mot bakgrunnen av bløtvevsskade under implantasjonen av funksjonelle enheter. Store kalkholdige konglomerater er oftest dannet i områder med døde vev eller i dystrofi.

Moderne diagnostiske metoder

Høy dødelighet blant pasienter med diagnose av forkalkning av hjerte eller aorta, gjør at medisinske fagfolk fra hele verden ser etter nye, mer avanserte metoder for å diagnostisere denne sykdommen. Følgende metoder er på scenen i kliniske studier:

 • ELCG (elektronstråleberegnet tomografi), som gir en kvalitativ vurdering av kalsinering.
 • Tredimensjonal ekkokardiografi, hvor de får visualisering av forkalkninger. De oppdages i form av flere ekkoer. Denne teknikken tillater å identifisere anatomiske lidelser, men kvantifiserer ikke forekomsten av kalsinering.
 • Ultralyd. Det kan brukes til å identifisere kalsifisering av fartøyets vegger, men det tillater ikke å etablere tilstedeværelse og grad av forkalkning av aortaklaffene.
 • Ultralyd densitometri. Det utføres ved hjelp av Nemio - et diagnostisk system fra firmaet TOSHIBA. Den inkluderer en hjertesensor i form av et faset array og et datakardiale program IHeartA. Denne enheten lar deg diagnostisere graden av fordeling av forkalkning i form av Mean.
  1. Hvis Mean er mindre enn 10, er AK kalsifisering fraværende;
  2. Hvis 10 17 indikerer en betydelig økning i kalkavsetninger (3 grader).

Det er spesielt viktig å betjene graden av kalsifisering i løpet av svangerskapet rettidig og korrekt. Med høy grad av forkalkning oppstår problemer ofte under fødselen, siden kalsium kan slå seg ned ikke bare på hjerteventilene, men også på morkaken. Hvis førstegradskalsifisering er diagnostisert, bør bruk av matvarer med høyt kalsium begrenses. Anbefalt å ta multivitaminer og narkotika med høyt innhold av magnesium.

Folk oppskrifter mot forkalkning

Det antas at du kan stoppe utviklingen av forkalkning, ved hjelp av folkemidlene som er basert på hvitløk. Den unike egenskapen til dette anlegget for å oppløse kalkavsetninger ble oppdaget av europeiske forskere som gjennomførte undersøkelser av virkningen av biologisk aktive stoffer på blodårene. For profylaktiske formål er en dag nok til å spise bare to kryddernøkler.

Kinesiske healere forberedte hvitløkstinktur på 300 g skrællede og hakkede hvitløksklyv og 200 gram alkohol (vodka). Etter en 10-dagers infusjon ble den tatt som følger:

 • 5 dager, starter med en dråpe per 50 ml kald melk, tre ganger daglig, og legger til en dråpe med hver dose. Om kvelden på den femte dagen skal du drikke 50 ml melk med 15 dråper hvitløkstinktur.
 • 5 dager, reduserer en dråpe i hver mottakelse. På den tiende dagen om kvelden må du drikke 50 ml melk med en dråpe infusjon.
 • Ta deretter 25 dråper i hver mottakelse, til tinkturen er over.

Oppskriften på "Elixir of Youth" har blitt bevart, som ble brukt av tibetanske munker for å rense blodårene og forlenge livet:

 • De er 100 gram tørt gress av kamille, morwort og birke knopper. Bland grundig og grind blandingen. En spiseskje av tilberedt samling ble brygget med 0,5 liter kokende vann og infundert i 20 minutter. Et glass varm filtrert infusjon, med tilsetning av en spiseskje honning, skal være full på kvelden før sengetid. Den andre delen er full i morgen på en tom mage.

Begge disse balsamene renser effektivt blodkarene, eliminerer tegn på atherosklerose og forkalkning av aortaveggene, og returnerer elastisiteten. Det anbefales å bruke dem en gang hvert femte år.

Farlig sykdom hovedsakelig hos folk i alderen - hjertekalsifisering

I strid med kalsiummetabolismen blir det vasket ut av bein og deponert i vevet, hvor det normalt ikke bør være. Kalkning av de store karene og hjertets hjerterytme forstyrrer intrakardial og systemisk sirkulasjon, og er en risikofaktor for hjerteinfarkt. Til behandling ved bruk av magnesiumsalter, antihypertensive midler og kardiotrofe stoffer. Under dannelsen av hjertefeil på grunn av ventilforsegling, vises en operasjon.

Les i denne artikkelen.

Årsaker til hjertekalsifisering

Avsetningen av kalsiumsalter i hjertet utvikler seg oftest etter et hjerteinfarkt eller hjerteinfarkt. Faktorene som bidrar til overgangen av denne makrocellen fra blod til vev inkluderer:

 • utilstrekkelig inntak eller økt tap av magnesium;
 • dystrofi av hjertemuskelen, inkludert alder;
 • Fokus på kronisk betennelse;
 • forstyrrelse av parathyroid kjertler;
 • avvik fra normen indikatoren syre-base balanse;
 • bein ødeleggelse;
 • nyresykdom.

Vi anbefaler å lese en artikkel om aortoserosklerose og ventilskade. Fra det vil du lære om årsakene og konsekvensene av patologi, diagnose og behandling.

Og her mer om blokkaden av Hans bunt.

Utviklingen av sykdommen på ventiler, aorta, kar, myokardieventiler

Områdene av nekrose og arrvev, implantater, aterosklerotiske plakk, trombi, det vil si et unormalt vev, kalsifiseres. Forstyrrelse av fettmetabolismen stimulerer kalsifisering, siden kolesterol kombinerer med kalsiumioner for å danne kalkavsetninger. Derfor anses aterosklerotiske endringer som et stadium før kalsinering.

Disse prosessene utvikles på steder med størst belastning på ventiler og vaskulære vegger. Begynnelsen, som regel, er nederlaget for aorta, og deretter mitralventilen. Videre blir septum og venstre ventrikel kalsinert. Flappene mister sin elastisitet og mobilitet. Skapt stenose av hullene. Kalsinose er den vanligste årsaken blant kjøpte hjertefeil i voksen alder.

Beregningsklassifisering

Kalkning av kar og ventiler i hjertet er primær og sekundær. Det første alternativet gjelder aldersrelaterte endringer i kroppsvev. Det oppdages hyppigere hos eldre kvinner, aldring av hjerteventilene har et irreversibelt kurs og alvorlige kliniske tegn. Den sekundære prosessen utvikler seg med betennelse eller en unormal struktur av ventilapparatet.

Avhengig av utviklingsmekanismen (patogenese), er følgende former for patologi utbredt:

 • Metastatisk. Kalsium kommer fra blodet, hvor det inneholder en overskytende mengde. Det er preget av en rekke lesjoner. Forekommer med beinfrakturer, svulster, tarmsykdommer, nyrer, et overskudd av vitamin D.
 • Dystrofe. Det skjer ved nedsatt kalsiumabsorpsjon ved fokalitet av nekrose (hjerteinfarkt) eller kronisk betennelse (myokarditt, vaskulitt, perikarditt).
 • Metabolisk (utvekslingsbar). Det oppstår selv med lavt kalsium i blodet, da det ikke kan beholdes i det. Oppstår som en systemisk eller lokal skade.

Symptomer på sykdommen

Til tross for prevalensen og alvorlige kliniske manifestasjoner, blir sjeldne diagnoser sjelden gjort i pasientens liv. Årsaken til dette er fraværet av spesifikke symptomer. Symptomer på patologi ligner andre sykdommer, forkledd som:

Tapet i abdominal aorta forårsaker magesmerter, flatulens, fordøyelsesbesvær. Når forkalkningen av brystdelen er heshet, en følelse av "klump" i halsen. I tillegg er det en rekke vanlige manifestasjoner: komprimering under huden, lav mobilitet av leddene, sløret syn, vekttap.

Hva er faren for hjertekalsifisering

Kalsifiseringen av myokardieventiler i lang tid manifesteres ikke av symptomer, men dens progressive kurs fører til slike komplikasjoner:

 • koronar insuffisiens og iskemi;
 • astmaanfall;
 • hjerteastma
 • bakteriell endokarditt;
 • rytmeforstyrrelser;
 • hjerteinfarkt

Innskudd av kalsiumsalter skader den indre fôr i hjertet, noe som kan forårsake brudd med dannelsen av blodpropper. Dette er farlig ved å rive av blodpropp og okkluderende perifere fartøy. Kalkulatorer er utsatt for betennelse i utviklingen av endokarditt.

Endokarditt og myokarditt som følge av hjertekalsifisering

Diagnostiske metoder

For å oppdage hjertekalsifisering er det nødvendig å undersøke forekomsten av slike forstyrrelser:

 • Hjertesykdom. Valve kalsinering er mulig hvis alle andre årsaker er utelukket (blodprøve, ultralydsskanning og røntgen).
 • Hjertestøy på PCG i mangel av defekt, vist ved ultralyd eller EKG-undersøkelse. Støy kan være i systole eller diastole, grov tømmer.
 • Atrieflimmer, bradykardi, blokkering av veier. Ved overvåking identifiserer du angrep av ventrikulær takykardi, ekstrasystoler på EKG.
 • Prolapse av mitralventilen eller aortaklappen.

Pasienter med uforklarlig hjerteklump, sirkulasjonsmangel eller hjerteinfarktssymptomer som ikke passer inn i det typiske bildet, bør ha en ultralyd og røntgenundersøkelse av hjertet og store kar. Hvis diagnosen er vanskelig, anbefales CT og MR.

Behandling av pasienter

Sværheten ved å håndtere pasienter med forkalkning er at de resulterende innskudd ikke reverseres. Derfor kan du bare forsøke å redusere prosessens progresjon.

Terapeutiske aktiviteter

For å normalisere metabolske prosesser, anbefales det å redusere inntaket av kalsium fra mat og medisiner, og øke produktene som inneholder magnesium og preparater med innholdet. Mineral magnesium-vann og avslag på meieriprodukter og D-vitamin er også anbefalt. Det er forbudt å sole seg i sol eller solarium.

Valget av narkotika

Med kalsifisering er mulighetene for medisinering begrenset. Mange medisiner som brukes til å behandle iskemi (nitrater, hjerteglykosider) foreskrives med forsiktighet.

Hvis det er nødvendig å kompensere for sirkulasjonsfeil, er inhibitorer av angiotensinkonverterende enzym (ACE) og diuretika fordelaktige. Gode ​​resultater er oppnådd fra antikoagulant terapi med kardiomagnyl og warfarin.

I kompleks terapi ved hjelp av magnesiumpreparater. De anbefales å bruke månedlige kurs med ukentlige pauser i løpet av året.

Kirurgisk løsning

Avser en effektiv, men sjelden brukt metode. For å forbedre blodstrømmen er kalsinatfjerning foreskrevet fra arterien, utvidelse av karet med en ballong og stentplassering i koronarbeholdere. Når hullene i hjertet eller store arteriene er innsnevret på grunn av stenose, blir de dissekert, etterfulgt av plastikkirurgi.

Ballongangioplastikk som kirurgisk behandlingsmetode for forkalkning

Folkemidlene

Fytopreparasjoner kan anbefales for kalsifisering, da de kan brukes i lang tid. De har en vanndrivende og rensende effekt, normaliserer kolesterol og mineralmetabolisme. Urter har lav toksisitet, noe som er viktig for eldre pasienter.

De mest effektive populære behandlingsalternativene for forkalkning er:

 • Samling av urter, rensing fartøy og avledende salter. Den inneholder like proporsjoner av gresset av St. John's wort and motherwort, bjørk knopper, immortelle blomsterstillinger og kamille. Før du foretar infusjonen, må de slipes så forsiktig som mulig, og bruk en spiseskje av samlingen av 400 ml kokende vann. Brygg i en termos, drikk varm med en skje med honning i to doser.
 • Hvitløk vodka ekstrakt 200 ml vodka tar 300 g hvitløkskrammer, finhakket. Forbered 10 dager, hold på et mørkt sted. For behandling på den første dagen, er det nødvendig med 1 dråpe, på den andre - 2 og så videre. Dette er en enkelt dose, hyppigheten av administrasjon er tre ganger om dagen. Drypp bedre på en spiseskje melk.

Se på videoen om forkalkning og behandling med folkemidlene:

Kosthold som en integrert del av terapien

Fra kostholdet utelukkes fete kjøttprodukter, melk og meieriprodukter, ost og hytteost. På grunn av det høye kalsiuminnholdet, bør du forlate nøtter og frø, soyabønner og belgfrukter, grønne grønner, kål. Det anbefales å begrense sterk Navara og bordsalt. På menyen må du bruke:

 • hogge av
 • bokhvete og havremel,
 • sjøkale
 • tørket aprikoser,
 • bananer,
 • rødbeter,
 • sjøfisk
 • tomater.

Prognose for pasienter

I de fleste pasienter øker tegn på forkalkning gradvis. De kan forverre eksisterende aterosklerotiske endringer i karene. Særlig farlig er blokkering av kalsinert pulmonal arterie og bakteriell endokarditt. Med disse komplikasjonene, så vel som alvorlig hjertesvikt, er prognosen dårlig.

Forebygging av patologi

Hvis det er vanskelig å påvirke utviklingshastigheten av vaskulær forkalkning, er det kjent at tiltak for å forhindre forløperen, aterosklerose er:

 • røykeslutt og alkoholmisbruk;
 • opprettholde blodtrykk ikke høyere enn 140/85 mm Hg. v.;
 • en diett med nok fiber og lavt i fettstoffer
 • vanlig trening.

Kalsifisering av hjertet manifesteres ved avsetning av kalsiumsalter på ventiler på ventiler. Dette kan skyldes økte nivåer av dette makroelementet i blodet, dystrofiske prosesser i kroppsvev, metabolske forstyrrelser. Beregner fører til dannelse av hjertesykdom, svekker kransløpets blodstrøm og øker manifestasjonene av aterosklerose.

Vi anbefaler å lese artikkelen om dyspnø med angina. Fra det vil du lære om de viktigste årsakene til dyspnø hos en pasient, metoder for diagnose og terapi.

Og her mer om blokkering av blodkar i beina.

For å bekrefte diagnosen krever undersøkelse og påvisning av flere kriteriene for sykdommen. Behandlingen er rettet mot å stoppe progresjonen av vaskulær deaktivering og hjertevalvularapparatet. For å gjøre dette, bruk medisiner med magnesium, folkemusikk og generelle terapeutiske midler. Ved alvorlig svikt på grunn av aorta- eller mitralstenose er kirurgi indisert.

Kalkning av ventilbladet er ganske vanskelig å detektere. Det kan være både mitral og aorta, direkte aorta og dens rot. Det er to grader av skade - 1 og 2.

En slik formidabel patologi, som aterosklerose i aorta og ventiler, manifesterer seg hovedsakelig i alderdommen. Under virkningen av visse årsaker er aorta- og mitralventilene skadet, noe som vil føre til alvorlige konsekvenser.

Den avslørte blokkaden av buntgrenblokken indikerer mange avvik i arbeidet i myokardiet. Det er høyre og venstre, komplett og ufullstendig, av grener, av den fremre grenen. Hva er farlig blokkering hos voksne og barn? Hva er EKG-tegn og behandlinger?

Generelt er Menkebergs sklerose lik med vanlig aterosklerose i symptomer. Men sykdommen manifesteres ved forkalkning av veggene, og ikke ved kolesterolavsetning. Hvordan behandle arteriosklerose Menkeberg?

Hvis det er kortpustethet ved stentokardi, hvilke legemidler kan bare legen bestemme. Tross alt er det nødvendig å finne ut hva slags kortpustet dukket opp - stress eller en annen type. Så hvordan og hva å behandle for å eliminere ubehagelige symptomer?

Årsakene til at fortykkelsen av aortas vegger, dets rot, finnes i inflammatoriske og atherosklerotiske prosesser. Symptomer kan lett forveksles med andre sykdommer. Behandlingen er kun valgt av legen, folkemidlene går bare i komplekset etter samordning.

Fibrose av hjerteventiler utvikler seg etter smittsomme sykdommer, revmatisme. Kan påvirke aorta, mitralventil. Diagnosen begynner med en blodprøve, urin, EKG. Behandling er ikke alltid nødvendig.

Det er en svikt i hjertets ventiler i ulike aldre. Den har flere grader, begynner med 1, samt spesifikke egenskaper. Hjertefeil kan være med mitral- eller aortaklaffinsuffisiens.

Myxoma i hjertet kan virke plutselig, det regnes også som arvelig. En svulst i atriumet, ventrikelen, mitralventilen påvises. Symptomene er spesifikke, ikke alltid synlige på EKG. Behandlingen er fjerning ved kirurgi.

Kalsifisering av aorta, mitralventiler i hjertet, samt aorta og blodkar

I kroppen av en sunn person finnes et gjennomsnitt på 1 kg kalsium, hvorav 99% er en del av benvevet. 1% finnes i kroppsvæsker i oppløst form. Hvis uoppløselige kalsiumsalter begynner å bli avsatt på veggene i blodkarene, ventiler, indre organer, utvikler kalsifisering - en patologi som truer menneskers helse.

Men med rettidig diagnose og behandling er det sannsynligvis et positivt resultat. Derfor vil dette materialet bli viet til behandling av medisiner og folkemidlene for kalsifisering av aorta rot, ring og cusps av aorta, mitralventiler, blodårer og arterier.

Egenskaper av sykdommen

Kalsinering av hjertets ventiler, aorta er vanlig hos kvinner i avansert alder, men det er også kjent hos svært unge mennesker.

 1. Kalkning begynner med aortakilden i aorta som splitter seg inn i en gren som går til nakken, hodet og grenen som faller til underbenet.
 2. Så strekker prosessen seg til mitralventilen, venstre ventrikel, interventricular septum. Ifølge statistikk utvikler hver 5 mitralventil sykdom som følge av forkalkning av ventiler.
 3. Mineralet løser ventilbladene, berøver dem av deres elastisitet, noe som bidrar til utviklingen av ventilinsuffisiens, venstre ventrikulær hypertrofi og en reduksjon av dens kontraktilitet.

Om typer forkalkning av aorta, mitralventiler, kar og arterier 1, 2 grader vil fortelle nedenfor.

Et enkelt språk som er kalsifisering av arteriene, sier denne videoen:

klassifisering

Det er hjertekalveringer av hjertet:

 • primær, karakteristisk for alderdom;
 • sekundær, som skyldes inflammatorisk sykdom.

Vev mineralisering kan ta:

 • systemisk eller generell;
 • lokalt eller lokalt.

De viktigste former for patologi kalt forkalkning:

 1. metastatisk - oppstår når en høy konsentrasjon av kalsium, ledsaget av flere vevsskader;
 2. dystrophic - dannet i strid med absorpsjon av kalsium, karakterisert ved foci av nekrotisk vev av myokardiet, lungene;
 3. metabolisk - assosiert med metabolske sykdommer, utilstrekkelig funksjon av parathyroidkjertlene som regulerer kalsiummetabolisme.

Årsaker til calcosis

Predisponerende faktorer for forkalkning av hjertets ventiler, aorta, koronarbeholdere, myokardinfarkt, inflammatoriske sykdommer i kardiovaskulærsystemet. Kalsiumabsorpsjon er signifikant svekket med magnesiummangel. Mangel på denne makroen er en av hovedårsakene til forkalkningen av organismen som helhet.

Årsaker til aortakalsifisering er:

 • degenerative senile endringer;
 • kroniske inflammatoriske sykdommer;
 • metabolsk lidelse.

Avsetningen av kalsiumsalter oppstår som følge av feil metabolisme, som er preget av:

 • patologier av parathyroidkjertelen, et brudd på produksjonen av kalsitoninhormoner, parathyroidhormon, regulering av kalsiumnivået i blodet;
 • endringer i syre-base balansen av blodplasma, væskefluid;
 • krenkelse av kalsiumabsorpsjon i fordøyelseskanalen;
 • utvasking av mineral fra bein;
 • mangel på beinene for å binde innkommende kalsium;
 • nyresykdommer som forverrer kalsiumutskillelse.

Les om symptomene på forkalkning nedenfor.

symptomer

Anta at helsen er truet av kalsinering av bløtvev, det er mulig ved noen indirekte tegn:

 • Utseendet til små, tette smertefulle seler under huden;
 • begrensende felles mobilitet;
 • hårtap
 • kortpustethet
 • forstyrret søvn, visjon;
 • tretthet,
 • bevissthetstap
 • hjertesvikt, smerte i dette området.

Aorta og hjerteventiler

Tegn på forkalkning av aorta og ventiler vises etter 60 år. Veggene i arteriene i denne patologien blir skjøre, mister elastisitet, taper. Uoppløselige kalsiumsalter deponeres på aorta, dets grener, aortaklaff.

Når kalsinering av aorta i stedet for forgreningen er notert:

 • kald føtter;
 • halthet;
 • sår på underdelene;
 • ufrivillig vannlating
 • impotens hos menn.

Kalsinering av den del av aorta som bærer arterielt blod i hodet er ledsaget av:

 • høyt blodtrykk;
 • smerte, brennende følelse i brystet, forverret av fysisk anstrengelse;
 • svimmelhet, besvimelse
 • cyanose av huden;
 • i en hes stemme;
 • vanskeligheter med å svelge.

Kalkning av den nedre delen av aorta, som går til bukorganene, er ledsaget av symptomer:

 • forstoppelse,
 • flatulens;
 • mangel på appetitt, vekttap;
 • smerter i magen etter å ha spist.

Koronarfartøy

Ernæringen av hjertemusklene avhenger av tilstanden til koronarbeinene. Med alder kan de bli endret. På grunn av forkalkning av arterier, kar, ventiler, er ernæringen av visse områder av hjertemuskelen begrenset og til og med helt stoppet, noe som manifesteres av følgende symptomer hos pasienter:

 • angina pectoris - "angina pectoris", en smerte i brystet;
 • smerte i hjertet, utstrålende til arm, ben, nakke på venstre side.

diagnostikk

Påvisning av kalsifisering begynner med en analyse av kalsium i blodet. Men ikke bare kan kalsifisering av blodkar føre til økning av kalsium i blodet, og for å fastslå den sanne årsaken til uorden, gjennomføres det videre studier som inkluderer:

Detaljert informasjon om kalsifiseringens natur, spredningen av forkalkning oppnås ved å bruke datastyrt, magnetisk resonansbilder.

Deretter lærer du hvordan du behandler kalsifisering.

behandling

Konservativ behandling av aorta-forkalkning, hjerteventiler kan redusere patologienes utvikling, men ikke kurere denne sykdommen. Kirurgisk inngrep er anerkjent som en mer lovende behandlingsmetode, men denne behandlingsmetoden har ulemper.

terapeutisk

Terapi er rettet mot å gjenopprette balansen i elektrolytter, surheten av kroppsvæsker. Av særlig betydning er et balansert innhold av magnesium og kalsium.

Magnesium er påfylt med medisinering og riktig ernæring. Et godt gjennomtenkt kosthold bør ikke inneholde overskudd av kalsium, utelukke eller redusere mengden av:

 • meieriprodukter;
 • grønnsaker som inneholder kalsium i høye konsentrasjoner;
 • vitamin D.

medisinering

Kalkningsbehandling omfatter utnevnelse av:

 • Verapamil, Tyapamil, Felipamine - preparater som inneholder magnesium;
 • diuretika - furosemid, veroshpiron;
 • blodtrykksstabilisatorer - Sustonida, Arfonada;
 • kardiotrofiske stoffer - Digoxin, Strofantina, Korglikon.

Konservativ behandling kan ikke forhindre kalsineringsprosessen, men det minimerer risikoen for sykdomsprogresjon. For å gjøre dette må du ta medisiner som opprettholder blodkarets renhet:

 • statiner;
 • nikotinsyre;
 • gallsyrer.

kirurgi

Ofte er kalsifisering diagnostisert i alderdommen på det kritiske stadium av forkalkning. Den beste veien ut i dette tilfellet er kirurgi. Ikke bare hjerteventiler, men også aorta og koronarbeholdere er utsatt for proteser.

Med økt risiko for aorta-brudd utføres kirurgisk behandling:

 • etablere en vaskulær protese som utvider aorta - operasjonen av aorta ballong valvuloplasty;
 • Bytt ut aortaklappen.

Om kalsifisering av aorta, mitralventil, blodårer, arterier og behandling med folkemidlene vil fortell nedenfor.

Folkemetoder

Folkeslag for kalsifisering erstatter ikke behandlingen, men kan effektivt supplere det.

 • Mot prosessene med forkalkning brukte alkoholisk tinktur av hvitløk, ved hjelp av urteinfusjoner.
 • Forbedrer tilstanden til blodkar i forkalkning avkok av en spiseskje av en blanding av kamille, morwort, bjørkeknopper, tatt i like mengder. Kjøttkraft er full i 2 uker, å spise et halvt glass om morgenen og kvelden, og legge til en skje med honning.
 • Alkoholholdig tinktur av hvitløk er tilberedt, og insisterer på 10 dager 300 g knuste nelliker i 200 ml vodka, holdes på et mørkt sted, ta, start med en dråpe, oppløst i et glass melk 3 ganger om dagen. Innen 5 dager øker antall dråper (en hver dag), og de neste dagene drikker de 25 dråper 3 ganger om dagen.
 • Tøm kalkfartøyene med blått jod, avkok av Sophora-frø, fersk juice og artisjokkinfusjon. Kalsiumfelling er blokkert av produkter som inneholder store mengder magnesium - valnøtt, jordnøtter, mandler og solsikkefrø.

En ekspert i videoen nedenfor vil fortelle deg om de tradisjonelle metodene for behandling av arteriell og ventilkalsifisering:

forebygging

Forebygging av forkalkning av blodårer, aorta, ventiler er systematisk:

 • vektkontroll;
 • balansert ernæring;
 • kontroller nivået av parathyroid hormoner.

komplikasjoner

Kalsifisering av blodårene og hjertekarsykdommen kan være asymptomatisk i lang tid, og de første tegnene på sykdommen oppstår etter komplikasjoner som oppstår ved en betydelig innsnevring av blodkarets lumen, noe som forstyrrer blodstrømmen.

Kalkning av koronarbeholdere, aorta, ventiler forårsaker progression av aterosklerose, koronar hjertesykdom, myokardinfarkt, venstre atriell hypertrofi, respirasjonsfeil, slagtilfelle.

outlook

Med alderen øker risikoen for forkalkning av aorta, intrakardielle strukturer, noe som bidrar til forverring av kardial aktivitet, øker sannsynligheten for kardiogen emboli - mekanisk blokkering av et blodkar ved embolus, noe som er en forkalkning som har gått inn i blodet.

Hvorvidt kalsium er alltid så nyttig som de sier og dets rolle i dannelsen av forkalkning, vil bli fortalt av denne videoen: